Српска Православна Црква
Св. Арханђела Михаила
St. Archangel Michael Serbian Orthodox Church
St. Archangel Michael Banquet Hall

St. Archangel Michael Serbian Orthodox Church has two banquet halls available to host your event! Our main hall can seat up to 350, while our smaller hall can seat up to 80. Along with hall rental, we offer catering services too! For more information, please call Don Glocar at 330-217-9890 or Željko Tomić at 330-212-5210.

Можете изнајмити црквену салу за ваше славље! Капацитет главне сале је 350 док мање сале је 80. Уз изнајмљивање сале нудимо и услугу уз разноврсан јеловник! За више информација назовите Жељка Томића 330-212-5210 или Дан Глоцара 330-217-9890.