Folklore Group
/ About / Organizations / Gracanica Folklore Society
Gracanica Folklore: Gracanica in Pictures | Upcoming Festivals and Concerts
KUD Gracanica - КУД Грачаница
About Us

Folklore Society Gracanica at the St. Archangel Michael Serbian Orthodox Church in Akron was founded in 1994 by devoted and passionate parents and dancers. Over the years Gracanica has grown into a performing ensemble representing Serbian folklore through the performing arts across Ohio and North America. Gracanica folklore ensemble spans from adolescents to adults who are brought together for the same passion and love of traditional music and dance.

Gracanica’s mission is to teach and preserve Serbian folk music and dance elements in order to promote and foster traditional music and dance of Serbian people, thus contributing to the preservation of Serbian identity in America and enrichment of Serbian and American culture.

Our competent staff includes professional choreographer and many dedicated parents and volunteers from our local community in Akron. Gracanica members are divided into three ensembles, youngest ensemble 5-9 years of age, while other two ensembles are grouped by age and ability.

Initially Gracanica began performing in the Akron area at local festivals and concerts, but as ensemble expanded and its numbers grew connections were made with other ensembles in the Midwest, West and Canada. Gracanica has performed multiple times in Canton (OH), Cleveland (OH), Steubenville (OH), Buffalo (NY), Pittsburgh (PA), Chicago (IL), San Diego (CA), Detroit (MI), Kitchener and Hamilton (Canada).

О Нама

Фолклорно Друштво Грачаница при цркви Св. Арханђела Михаила у Акрону основали су игри посвећени родитељи и играчи сада већ давне 1994-те године. У међувремену Грачаница је прерасла у извођачки ансамбл који представља српски фолклор кроз уметничке наступе широм Охаја и Северне Америке. Чланове Фолклорног Друштва Грачаница су разних узраста, од малишана до одраслих а сви су спојени истом љубављу и посвећеношћу традиционалној музици и игри.

Мисија Грачанице је да подучава и чува српску народну музику и играчке елементе да би промовисали и унапређивали традиционалну музику и игру српског народа, доприносећи тиме очувању српског идентитета у Америци и обогаћивању српске и америчке културе.

Наше стручно особље чине професионални кореограф и многи посвећени родитељи и волонтери из наше локалне заједнице у Акрону. Чланови Грачанице су подељени у три ансамбла, најмлађи 5-9 година, док су друга два груписана по узрасту и по играчким способностима.

У почетку Грачаница је наступала у Акрону и околини на локалним фестивалима и концертима, а како је ансамбл растао са чланством успостављене су везе са другим ансамблима на средњем западу, западу и Канади. Грачаница је наступала више пута у Canton (OH), Cleveland (OH), Steubenville (OH), Buffalo (NY), Pittsburgh (PA), Chicago (IL), San Diego (CA), Detroit (MI), Kitchener и Hamilton (Canada).

Contact Information

SERBIAN FOLKLORE SOCIETY GRACANICA
Saint Archangel Michael Serbian Orthodox Church
2552 Pickle Rd, Akron OH 44312

Email: gracanicaakron@gmail.com

Facebook | Youtube

Statute / Статут

Executive Board/Управа
2021 Folklore Society Executive Board

President
Ranka Zuza
330-445-9068

 

Vice President
Dijana Zeljkovic
440-390-9671

 

Secretary

 

Treasurer
Magdalena Djuric
330-604-6090

 

Equipment Managers
Andrijana Mijatovic
Tatjana Kljajic
Nikolina Jokic
Danijela Jovicic

 

 

 
2021 Управа Фолклорног Друштва

Председник
Ранка Жужа
330-445-9068

l

Потпредседник
Дијана Зељковић
440-390-9671

 

Секретар

 

Благајник
Магдалена Ђурић
330-604-6090

 

Економи
Андријана Мијатовић
Татјана Кљајић
Николина Јокић
Данијела Јовичић

 

 

Gracanica Rehearsals/Пробе Грачанице
Rehearsals

Gracanica rehearsals are every Wednesday evening in the church small hall at 2552 Pickle Rd in Akron:

Group Wednesday rehearsal times
Small 5:45 to 6:30 PM
Middle 6:30 to 7:30 PM
Senior 7:30 to 8:30 PM

 

Choreographer, Vinka Zoric
440-212-3504
vinkazoric@aol.com

Пробе

Пробе Грачанице су сваке среде увече у црквеној малој сали на 2552 Pickle Rd у Акрону:

Група Времена проба средом увече
Мала 5:45 to 6:30 PM
Средња 6:30 to 7:30 PM
Велика 7:30 to 8:30 PM

 

Кореограф, Винка Зорић
440-212-3504
vinkazoric@aol.com

Fees/Чланарине
Fees

Gracanica's high respect for our families is reflected in our fee structure:

2021 annual fee per dancer
1st child $240
2nd child $240
3rd child (half price) $120
4th child and above Free
Чланарине

Висок ниво поштовања за наше породице одсликава се у износу чланарине:

2021. годишња цена по играчу
Прво дете $240
Друго дете $240
Треће  дете (пола цене) $120
Четврто дете и више Бесплатно

 

Why Join?/Зашто Се Прикључити?

So, why one should bring their child and join Gracanica? Why are we better than most sports?

We offer:

 • First class dancing instruction
 • First class stage presence and instructions
 • Instruction in Serbian language
 • Pleasant and creative environment
 • Self-discipline and self-confidence
 • Poise and body coordination
 • Effective cardiovascular exercise
 • Teamwork and social skills
 • Opportunity to meet others with similar interests
 • Travel across North America
 • Great facilities and safe parking

Many Gracanica members have completed their college and university studies and lead successful careers as educators, financial and health care professionals, engineers and public servants. We strongly believe that Gracanica has helped shape many of our members to become productive members of the society and our community.

Join us, sign-up your child, allow your child to receive the benefits they will not forget the whole life!

Attend Gracanica performances, festivals and concerts, attend our rehearsals and see for yourself why this is a great place for your family and kids! Let your child make you proud of who you are, and what you want your children to be!

And support Gracanica any way you can! Thank you!

Зашто би требали да доведете ваше дете да приступи Грачаници? Зашто смо бољи од многих спортова?

Ми нудимо:

 • Првокласни тренинг за игру
 • Првокласни тренинг за позорницу
 • Учење на српском језику
 • Пријатну и креативну атмосферу
 • Самодисциплину и самопоуздање
 • Држање и координацију тела
 • Ефективно кардиоваскуларно вежбање
 • Тимски рад и социјалне способности
 • Шансу да се сретну други са сличним интересовањем
 • Путовања широм Северне Америке
 • Одличан простор и сигуран паркинг

Велики број чланова Грачанице завршили су факултете и воде успешне каријере као учитељи, финасијски и здравствени професионалци, инжењери и јавни службеници. Ми чврсто верујемо да је Грачаница помогла да се изграде многи наши чланови и постану продуктивни чланови друштва и наше заједнице.

Прикључите нам се, упишите ваше дете, дозовлите вашем детету да научи ствари које неће заборавити целога живота!

Посетите наступе Грачанице, фестивале и концерте, посетите наше пробе и уверите се сами зашто је ово одлично место за вашу фамилију и децу! Дозволите вашем детету да вас учини поносним оним што јесте, и шта би волели да ваша деца буду!

И подржите Грачаницу на било који начин ви можете! Хвала! 
 • 3

  Dec

  Saturday
  20 November
  6:00 Vespers
  Fast: wine & oil
 • 4

  Dec

  Sunday
  21 November
  ENTRANCE OF THE THEOTOKOS
  10:00 Divine Liturgy
  Fast: fish, wine, & oil
 • 10

  Dec

  Saturday
  27 November
  6:00 Vespers
  Fast: wine & oil
 • 11

  Dec

  Sunday
  28 November
  10:00 Divine Liturgy
  Fast: wine & oil
 • 17

  Dec

  Saturday
  4 December
  6:00 Vespers
  Fast: wine & oil
 • 18

  Dec

  Sunday
  5 December
  10:00 Divine Liturgy
  Fast: wine & oil
 • 24

  Dec

  Saturday
  11 December
  6:00 Vespers
  Fast: wine & oil
 • 25

  Dec

  Sunday
  12 December
  10:00 Divine Liturgy
  Fast: wine & oil
 • 31

  Dec

  Saturday
  18 December
  6:00 Vespers
  Fast: wine & oil
 • 1

  Jan

  Sunday
  19 December
  10:00 Divine Liturgy
  Fast: wine & oil
 • 7

  Jan

  Saturday
  25 December
  NATIVITY OF THE LORD / Божић
  6:00 Vespers
 • 8

  Jan

  Sunday
  26 December
  10:00 Divine Liturgy
  Fast free
About
Organizations
Photo Gallery
News

St. Archangel Michael Serbian Orthodox Church
Црква Св. Арханђела Михаила у Акрону