Домаћини Миро и Вито Јовановић - Hosts Miro and Vito Jovanovic